select language:     Български English

18 октомври - Европейският ден за борба с трафика на хора

18 октомври е Европейският ден за борба с трафика на хора. Обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини, за поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

В ОУ „Васил Левски“ с.Лесура се проведе информационен час „Трафик на хора“ от секретаря на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и гл. експерт „Образование“ в Община Криводол. Децата и младежите са най-рискова група за попадане в схеми на трафик поради липсата на опит и невъзможността да разпознаят реални рискови ситуации. Секретарят на Местната комисия Маргарита Петрова насочи вниманието им към престъплението  трафик на хора- рисковете, механизмите за въвличане и начините за предпазване от съвременната форма на робство, както и популяризиране на Националната телефонна линия срещу трафика на хора: 080020100.

Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности.

18-10-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати