select language:     Български English

BG2005/017-455.01.02.01.16 "Зелени пътеки към светлоото бъдеще - ефективно използване на икономическия потенциал на природните ресурси"

Проект „Зелени пътеки към светлото бъдеще –ефективно използване на икономическия потенциал на природните ресурси”

финансиран по програма ФАР транс-гранично сътрудничество България-Румъния, схема “Устойчиво развитие и запазване на биоразнообразието” BG 2005/017-455.01.02.01
Водеща организация:
Община Криводол
Партньор:
NGO „International Antidrug Brigade”, Alexandria
Асоцииран партньор:
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Криводол
Общата цел на проекта
е да насърчава постоянното развитие на региона на Криводол чрез трансгранично сътрудничество и ефективно използване на икономическия му потенциал в хармония с благоприятно и подходящо използване на природните ресурси на областта.

Дейности:


1.Формиране на екип по проекта

 • Назначаване на членовете на екипа- счетоводител, проектен ръководител, технически координатор; Назначаване на координатор от румънска страна
 • Подписване на договорите с екипа по проекта за 12 месечен срок
 • Обучение на екипа по управление на проекти (2 дни)
 • Дискусия за ролята на добрите практики при изпълнението на трансгранични проекти. Разпределяне на задълженията на екипа по проекта

2.Среща с Екипа от румънска страна

 • Двудневна среща в Александрия
 • Детайлно планиране на изпълнението и задълженията по проекта
 • Установяване на контакт с експерти
 • Отпечатване на брошура с целите и резултатите на проекта
 • Подготовка за Форум

3.Контрактуване с подизпълнители

 • разделяне на тръжни процедури на дейностите по проекта;
 • подготовка на документация

4.Проучване „Перспективи за съвместно алтернативно развитие на туристически продукти и търсене на нови пазарни ниши”

 • Селекция на български и румънски експерти за проучването(4)
 • Анализ и идентификация на неизползваните бизнес възможности
 • Добри Европейски практики в областта на съвместните инициативи

5.Еко пътека
Изграждане на еко пътека върху общинска земя; Пътеката ще започва от село Ботуня, преминава през пещери и завършва близо до плато. Включва места за наблюдение на природния свят. Подходяща е за деца, с продължителност на прекосяване около 2 часа. Част от маршрута на пътеката е старата римска крепост „Калето”. Дейностите около изграждането на пътеката включват: разчистване, почистване, подсилване на маршрута, обезопасяване, маркиране на пътеката, инсталиране на информационни бордове, оборудване с маси, пейки и кошчета.

6.Изграждане на колоездачна пътека
Маршрутът на пътеката следва почти напълно този на еко пътеката. Земята е общинска собственост. Дейностите включват: маркиране, информационни бордове –инсталиране, разчистване на пътеката.

7.Изграждане на място за къмпинг
Зона за къмпинг с места за приготвяне на храна. Избор на лесно достижимо място с оглед близост до еко и велосипедната пътека. Поставяне на маси, пейки, изграждане на лятна къща /беседка/, направени от естествени материали. Изграждане на камина с навес за приготвяне на храната.

8.Изграждане на посетителски и информационен център
За целта, част от градската зала на село Ботуня ще бъде трансформирано. Оборудването за посетителите и туристите (колела, фенери, каски, въжета) ще се помещава в центъра; Избор на персонала на центъра-3-ма човека; Обучение на персонал на центъра за работа в екип, комуникационни умения, маркетинг, Първа помощ, аниматорски техники (15 дни общо); Закупуване на необходимото оборудване за центъра

9.Публичен форум за опазване на околната среда
Дискусии относно нуждите и перспективите за развитие на алтернативния туризъм, природосъобразните икономически дейности, създаването на партньорства за изграждане и опазване на природната среда и хабитатите ; презентация на румънските партньори за добрите практики за предлагане на туристически услуги ; дискусии; издаване на резултатите от форума под формата на триезична брошура (500 броя)

10.Развитие на Образователни програми
Предвижда се обучение по планинарство за деца, което да повиши съзнанието за проблемите на околната среда, както и да изгради важни умения за оцеляване в планината - Планинско ориентиране, Първа помощ, Ядливи растения и гъби, Оцеляване в планината. Програмите ще се изготвят от планински и образователни експерти Обученията ще се провеждат от персонала на центъра. Триезичен наръчник за оцеляване ще бъде публикуване-500 копия.

11.Пилотно обучение
Пилотно обучение на група деца от училище „Св.Св. Кирил и Методий” и ученици от Александрия. Обучението ще бъде за оцеляване в планината; Сформиране на зелени патрули за доброволна работа по грижа за вело и еко пътеките . Презентация пред училищната общност за проекта и пилотното обучение.

12.Изработване на План за действие за съвместни туристически инициативи и интегрирани зелени туристически продукти с румънския партньор.
Ще се изработи от български и румънски експерти на базата на задълбочено проучване на нуждите и възможностите в сектора. Планът ще бъде качен на интернет сайта на двете партньорски организации.

13.Фестивал на планината
Фестивалът се организира с цел промотиране на новата еко и вело пътека. Фестивалът ще стане ежегодна традиция чествана на деня на Българския туристически Съюз. Програмата ще включва: тур на двете пътеки; презентация на умения за оцеляване в планината; демонстрации на Българския червен кръст и Планински спасители; други.

14.Разпространение и прозрачност

 • Триезична инфо брошура
 • Публичен форум
 • 3 билборда
 • Триезичен наръчник за оцеляване
 • Презентация пред училищната общност
 • План за действие
 • Двуезични брошури с информация за фестивала и туристическата дестинация
 • Карти на региона – разпространявани от Центъра
 • 6 публикации в пресата
 • Информационни бордове по протежение на еко и вело пътеките