select language:     Български English

Частичен избор за кмет на кметство Градешница

Указ № 260

ЦИК - https://www.cik.bg/bg/ns2017

ОИК-Криводол - https://oik0621.cik.bg/chmi18.02.2018

Комисията работи в Заседателната зала на Общинска администрация - ул."Освобождение" №13, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Контакти:

Председател ОИК-Криводол Силвия Каменова-0876944952

ОИК-Криводол-0876944965

 

За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:

ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината

тел.: 0879396963; 09117/23 47

e-mail: aneliia_nikolova@abv.bg

 

Община Криводол:

централа: 09117/25 45

e-mail: krivodol@dir.bg

факс: 09117/23 69

 

Хронограма за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Градешница на 18.02.2018 г.