select language:     Български English

Документи

Годишен план за паша за стопанската 2017/2018 г.
размер: 146 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., приета с Решение № 200 по Протокол
размер: 66 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.
размер: 580 KB
Решение №132/26.08.2016 г. на ОбС Криводол - премахване от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016
размер: 49 KB
Актуализиране на годишната програма за 2016 година за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
размер: 155 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.
размер: 355 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.
размер: 474 KB
Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2016 - 2019 г.
размер: 274 KB