select language:     Български English

Документи

Годишен план за паша, във връзка с предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Криводол за стопанска 2019/2020
размер: 152 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.
размер: 453 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., приета с Решение №342 по Протокол
размер: 77 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 342 по Протокол
размер: 78 KB
Годишен план за паша, във връзка с предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Криводол за стопанската 2018/20
размер: 145 KB
Годишен план за паша за 2016 г.
размер: 126 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.
размер: 464 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., приета с Решение № 200 по Протокол
размер: 94 KB