select language:     Български English

Инвестиционни предложения и разрешителни 2018

Уведомление за инвестиционно предложение от "Биофарминг" АД

Уведомление за инвестиционно предложение от "СИМИ-02" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение от Любомир Пешов

Уведомление за инвестиционно предложение  от Петър Георгиев Данчев

Уведомление за инвестиционно предложение  от Петър Георгиев Данчев

Уведомление за инвестиционно предложение  от Петър Георгиев Данчев

Уведомление за инвестиционно предложение от Наталия Тодорова Маринова

Уведомление за инвестиционно предложение от Симеон Христов Николаев

Уведомление за инвестиционно предложение от Павлина Ивова Иванова

Уведомление за инвестиционно предложение от "Симекс" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "М И М" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение   от Христо Григоров Христов