select language:     Български English

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 06/322/01033 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 06/322/01033 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. КРИВОДОЛ

Документация

 

Приложения

Проект

Отговор - запитване 1