select language:     Български English

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отбеляза

Европейския ден за борба с трафика на хора

В Обединено училище „ Св. св. Кирил и Методий“ с.Краводер се проведе информационен час „Трафик на хора“. Децата и младежите са най-рискова група за попадане в схеми на трафик, поради липсата на опит и невъзможността да разпознаят реални рискови ситуации.  Маргарита Петрова – секретар на Местната комисия запозна учениците с основните предпоставки за попадане в трафик, формите на експлоатация, начините за предпазване и институциите, които могат да ги защитят.

 

22-10-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати