select language:     Български English

Местни избори и референдум 2015

 

 

 

УКАЗ № 162 ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ 

 

Обн. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.

 

 

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс
 
ПОСТАНОВЯВАМ:
 
Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Издаден в София на 10 август 2015 г.
Подпечатан с държавния печат.
 
УКАЗ № 163 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ДАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОС: "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ДА МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА И ДИСТАНЦИОННО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ?"
Обн. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на XLIII Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 28.07.2015 г., обнародвано в "Държавен вестник", бр. 58 от 31.07.2015 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 
ПОСТАНОВЯВАМ:
 
Определям 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?".
Издаден в София на 10 август 2015 г.
Подпечатан с държавния печат.
 
 
Съобщение - новообразувани кметства в община Криводол
 
 
Местни избори - приложения
 
Референдум - приложения
 
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КРИВОДОЛ http://oik0621.cik.bg/decisions
 
Избирателни списъци - местни избори
 
Избирателни списъци - референдум
 
ПОКАНАконсултации за състав на секционните избирателни комисии
 
СПИСЪК на подалите заявление за вписване в избирателения списък по настоящ адрес при гласуване за местни избори
СПИСЪК на подалите заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на национален референдум
Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
Списък на заличените лица за местни избори
 
Информационен лист - Национален референдум
 
 
 
 

 

ПОКАНА - Провеждане консултации за състав на подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.