select language:     Български English

Новини

Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Сборния Бюджет на Община Криводол за 2017 г.

Протокол ...

19.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26690-Павликени от състава на Съвместното командване на силите Срок за подаване на документи : 05.10.2018г. За повече информация за условията за кандидатстване и подава...

17.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявени са 28(двадесет и осем) вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада „Специални сили“ в гарнизон Пловдив за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.          &nb...

17.09.2018

Европейски ден без загинали по пътя

  През 2016 г. по инициатива на TISPOL (Европейска мрежа на пътната полиция) стартира проект „EDWARD”.   Целта на проекта е всяка година да има един ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЪТИЩА.   Денят за акция през 2018 година е сряда, 19-ти септември.   “EDWARD” ще насърчи всички участници в пътното движение да помислят за с...

17.09.2018

МКБППМН организира екскурзия до гр.София с ученици.

С екскурзия до гр.София приключи „Спортно лято 2018 г.“ Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира екскурзия до гр.София  с ученици от клуба по шах и тенис. Учениците гостуваха в българския парламент по покана на народния представител Красимир Богданов  от ПГ  &b...

14.09.2018

Обява

  ОБЯВА             На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона  за общинската собственост; § 12, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл. 138в, ал.1 от Закона за водите и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за ...

12.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 4(четири) вакантни длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон (в.ф.26940-Стара Загора)  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. За повече информация за...

11.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 2 (две)  войнишки длъжности в Съвместното командване на силите (в.ф.22980-София) Срок за подаване на документи : 26.09.2018г. За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в оф...

11.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявени са 2(две) вакантни длъжности за офицери, 2(две) вакантни длъжности за сержанти и 1(една) за войник в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) Докумен...

11.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 110( сто и десет) вакантни длъжности във Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. За повече информация за условията за кандидатства...

11.09.2018