select language:     Български English

Новини

Заповед РД-12-144

Заповед ...

09.12.2019

Обява

      Офис за военен отчет в община Криводол обявява, че с министерска заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г.  са обявени свободни ваканти длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс за военни формирования от състава на:             - ...

27.11.2019

Изложба "Коледна приказка"

                 Изложба от коледни сувенири спретнаха ученици, обществени възпитатели, членове от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и две дами доброволки - г-жа Силвия Стефанова и г-жа Адриана Димитрова. Сувенирите ще бъдат изложени във фоа...

26.11.2019

Заповед № РД 12-131/22.11.19 г. на РДГ Берковица за ограничаване на достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на с. Г.Бабино

Заповед ...

25.11.2019

Обява

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА        Обявен е конкурс за 3(три) вакантни офицерски длъжности във Военно-географска служба /за военно формирование 24430-Троян/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  висши училища в страната и в чужбина.        Док...

25.11.2019

Обява

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА          Обявен е конкурс за 1(една) вакантна офицерска длъжност в Централно военно окръжие - София  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  висши училища в страната и в чужбина.         За повече информац...

25.11.2019

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Уведомление ...

15.11.2019

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Уведомление ...

12.11.2019

Обява

ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-938/ 16.10.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  3 (три) сержантски длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Гвардейския представителен дух...

11.11.2019

Покана за първо заседание на Общински съвет Криводол

Покана ...

04.11.2019