select language:     Български English

Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-695/ 30.07.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  9 (девет) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Национален военен университет &bdqu...

19.08.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ИНФОРМИРА   Обявени са  вакантни  длъжности за лица изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) както следва: за Формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система 1(една) длъжност за офицер и 2(две) длъжности за сержанти; за Формирования от състава на Съвместното командва...

19.08.2019

ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ – КРИВОДОЛ 2019 ПРОГРАМА

  Група А А1 ФК „Юнайтед“- Криводол А2 ФК „ Пантера“ А3 Махленците А4 Гарата     Група В В1 „ Чам Кид“ В2 ФК „ Екофрут“- Враца В3 Община Криводол В4 ...

16.08.2019

ПАНАИРНИ ДНИ 2019г.

/user_pic/files/SKMBT_C652D19081608200%281%29.pdf ...

16.08.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ИНФОРМИРА   Обявени са  вакантни  длъжности в Националния военен университет гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба) както следва: 3(три) длъжности за офицери; 5(пет) длъжности за сержанти; 10(десет) длъжности за войници.               Документи с...

12.08.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ,

обявява, че със заповед № ОХ-655/ 17.07.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  60 (шестдесет) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Националната гвардейска част – гр.София Документи се приемат до 25.09. 20...

12.08.2019

ОБЯВА

Община Криводол организира през месец август 2019 г.   ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ   Записване за участие – до 13.08.2019 год. в сградата на Общината - стая №7.         Такса за участие няма да се заплаща.   За повече информация: тел. 0879 39 69  25                   ...

12.08.2019

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

Правила Писмено съгласие Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца Заявление за кандидатстване Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца Заявление за кандидатстване Декларация ...

01.08.2019

ИНФРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

ПИСМО ...

31.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

  Днес,  23.07.2019 г.   В сградата на ДГ „Славейче“ гр. Криводол се сформира Родителски клуб с 10  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата ...

24.07.2019