select language:     Български English

Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.   Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че се приемат документи на кандидати за обуче...

14.01.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.   Офиса за военен отчет в общината Ви информира, че се приемат документи на кандидати за обучение по специална вое...

14.01.2019

Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2019 година

П О К А Н А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2019 година .           Обсъждането ще се проведе на 11.01.2019 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината.         Каним гражданите на общината, кметове на кметст...

04.01.2019

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

         Уважаеми жители на община Криводол,         От името на Общинска администрация - Криводол и от свое име Ви поздравявам с настъпващите светли празници!         В дните на Рождество Христово откриваме онези ценности, които ни карат да гледаме напред с надежда.      ...

21.12.2018

ДЕТСКО КОЛЕДНО ПАРТИ

   Обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организираха Коледно парти за децата, участвали в инициативи на местната комисия през 2018 г. Дядо Коледа изненада децата с подаръци. Проведе се викторина с награди. Партито продължи с кетъринг и танци. Иниц...

20.12.2018

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД ...

14.12.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 1(една) свободна длъжност „главен асистент“ в НВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) Срок за подаване на документи: 06.02.2019г. За повече информация за условията за кандида...

14.12.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 1(една) вакантна длъжност   за офицер в Съвместното командване на силите за лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) Срок за подаване на документи: 07.01.2019г. За повече информация за условията за кандидатстване и по...

14.12.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА   ИНФОРМИРА   На основание МЗ №ОХ – 909/09.11.2018г. са обявени 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности  във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбин...

04.12.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА На основание МЗ №ОХ – 951/23.11.2018г. са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за офицери и 1(една) за сержант  във военни формирования от Сухопътните войски за лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:        - в.ф.3...

30.11.2018