select language:     Български English

Новини

Общински турнир по футбол

ПРОГРАМА  - ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ ...

16.08.2016

ПАНАИРНИ ДНИ КРИВОДОЛ '2016

ОБЩИНА КРИВОДОЛ И НЧ "Н. Й. ВАПЦАРОВ - 1924" ГР. КРИВОДОЛ ОРГАНИЗИРАТ ПАНАИРНИ ДНИ КРИВОДОЛ '2016 ОТ 26 АВГУСТ ДО 29 АВГУСТ ПРОГРАМА ...

10.08.2016

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В., АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В., АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ...

10.08.2016

Заповед за комисия №88/02.08.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Враца във връзка с чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Заповед за комисия №88/02.08.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Враца във връзка с чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ. ...

09.08.2016

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - ФИЛИАЛ ВРАЦА

Обявава прием - МЕСИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА за учебната 2016/2017 г. ...

09.08.2016

Обява

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. КРИВОДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА СТОПАНСКА 2016/2017 Г. ...

05.08.2016

Открито писмо от Петър Данчев - Кмет на Община Криводол

Открито писмо от Петър Данчев - Кмет на Община Криводол Приложение ...

05.08.2016

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ...

02.08.2016

Община Криводол организира турнир по футбол на малки врати

ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ОБЛАСТ ВРАЦА     О Б Я В А   Община Криводол организира през месец август 2016 г.   ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ   Записване за участие – до 15.08.2016 год. в сградата на Общината - стая №4.         Такса участие няма да се заплаща.   За повече информация: тел. 09117/25 45. ...

02.08.2016

Обява - приемане на доброволния резерв за военни формирования

ОБЯВА   Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед       № OX-547/19.07.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на лица на  служба в доброволния резерв  за военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централ...

28.07.2016