select language:     Български English

Новини

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

    Днес,  23.07.2019 г. В сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево се сформира Родителски клуб с 9  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата ...

24.07.2019

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ УХАПВАНИЯ НА КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

ИНФОРМАЦИЯ ...

24.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“

    Днес,  19.07.2019 г. В сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Лесура се сформира Родителски клуб с 8  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата ...

20.07.2019

Тенис на маса за деца

В село Пудрия се проведе състезание по тенис на маса, организирано от  Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В състезанието взеха участие деца от гр. Криводол, с. Галатин и с. Пудрия.  Под ръководството на обществените възпитатели Мария Крумова, Йорданка Христова и Геновева ...

20.07.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-582/ 24.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военновъздушните сили, 77 (седемдесет и седе...

18.07.2019

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Механизъм за лична помощ Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма л...

18.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

                                   Продължаваме с изпълнение на заложените дейности по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на ...

17.07.2019

ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни). Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти). Няма разработена ваксина и няма ефективно л...

17.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

Днес,  15.07.2019 г. В сградата на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Краводер се сформира Родителски клуб с 14  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват деца...

15.07.2019

ОБЯВА

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ   ОБЩИНА КРИВОДОЛ   ОРГАНИЗИРА   СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА за деца от 10 г. до 18 ненавършени години Състезанието ще се проведе на 19.07.2019 г. в с. Пудрия   Тръгване от площада пред Община Криводол в 8:30 ч.     За...

15.07.2019