select language:     Български English

Новини

Благотворителен коледен базар

Коледна изложба-базар е подредена във фоайето на общинска администрация Криводол. Обществените възпитатели и децата към Клуба на МКБППМН запретнаха  ръкави и изработиха красиви коледни декорации, играчки и картички. Със събраните средства ще бъдат закупени детски книжки за библиотеката към НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1924“ Криводо...

02.12.2016

Годжи в родния Криводол

     На 30 ноември Годжи бе почетен гост в „Нашия час“ – среща разговор с децата от 4-те училища на община Криводол. Събитието е инициирано от МКБППМН – Община Криводол и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Криводол.       Откровеният разказ на Годжи за неговите ученически години, приятели и родителски от...

01.12.2016

Обява - конкурс за приемане на военна служба

ОБЯВА Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-873/ 10.11.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина във Военно-географската служба , както следва: за Топограф в секция „Т...

22.11.2016

ПОКАНА за публично обсъждане на Бюджет 2017

П О К А Н А На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Криводол организира Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Криводол за 2017 година   Обсъждането ще се проведе на 30.11.2016 г. /сряда/ от 13.00 часа в Заседателната зала на общината.   Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юриди...

21.11.2016

13 ноември - Световен ден на доброто

13 ноември - Световен ден на доброто   Да направиш добро! Какво значи да направиш добро? Или какво значи за тези, на които си го направил? Нека да се опитаме да си припомним нещо, което сме сторили през годината, макар и не толкова велико, но което е зарадвало или помогнало на някого да се почувства по-добре. Ние получихме много доб...

11.11.2016

Търг за отдаване под наем на ниви за 9 стопански години

Търг за отдаване под наем на ниви за 9 стопански години. ...

11.11.2016

Обява - конкурс за приемане на военна служба

ОБЯВА   Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-816/25.10.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във Военномедицинска академия, както следва: - за Лекари - 49...

08.11.2016

Обява - Проект "Приеми ме 2015" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Обява - Проект "Приеми ме 2015" по ОП "Развитие на човешките ресурси" ...

04.11.2016

О Б Я В А Стартира процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд в Община Криводол”

О Б Я В А Стартира процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд в Община Криводол”   От 10.10.2016г. в Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” стартира приемат на заявления за ползване на социална услуга „Осигуряване на топъл обяд в Община Криводол”   ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:   1. Лица и семейства на...

20.10.2016

Детска градина ,,Славейче’’- разновъзрастова група ,,Моливко’’се включиха в националната акция ,,Децата тръгват на училище’’

Детска градина ,,Славейче’’- разновъзрастова група ,,Моливко’’се включиха в националната акция ,,Децата тръгват на училище’’          Най – голяма опасност застрашаваща здравето и живота на децата остава движението по пътищата.Особено важна е ролята на детската градина и училището, които т...

19.10.2016