select language:     Български English

Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-564/ 19.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за 30 (тридесет) офицерски длъжности за лекари  във Военномедицинска академия ...

04.07.2019

Уведомително писмо

ПИСМО ...

03.07.2019

Отбелязваме 26 юни - Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Читалищна библиотека  в гр.Криводол организираха информационна среща  с учениците от ОбУ „Св. св.Кирил и Методий“ с.Краводер и СУ „Св. св.Кирил и Методий“ гр.Криводол. Гост лектори бяха инспектор детска педагогическа стая - ...

26.06.2019

Покана

ПОКАНА Поради невъзможност на партньорската организация Фондация „Център за детско развитие и психологическо консултиране – Когнитива“ да продължи участието си по  проект № BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, и необходимостта от друга партньорска организация, която да изпълни заложените дейности по проекта на...

20.06.2019

Проект "Заедно можем повече"

На 10.06.2019 г. в заседателната зала на Община Криводол се проведе пресконференция за представяне на проекта "Заедно можем повече". Проекта стартира от 01.03.2019 г. Презентация за дейностите 1, 2, 3, 4 и 5 по ОП НОИР представи г-жа Йонка Данова - старши експерт ЦМЕДТ "Амалипе" гр. В. Търново. Присъстващите преподаватели, общностни работни...

14.06.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

                                                                             ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 2 (две) вакантни  войнишки длъжности в Централния ар...

10.06.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-474/ 20.05.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  9 (девет) сержантски длъжности за приемане на  оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Вое...

10.06.2019

На 5 юни в Криводол отбелязаха Световния ден на околната среда

Обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организираха ученици в почистването на градинката пред Клуба по шах и тенис и засадиха цветя в кашпи. В мероприятието се включиха и членове на Местната комисия. За трудолюбието си децата получиха лакомства от Г-...

07.06.2019

Уведомително писмо

ПИСМО ...

23.05.2019

ЗАПОВЕД №205/21.05.2019Г

ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ ...

21.05.2019