select language:     Български English

Новини

ПОКАНА

ПОКАНА   Община Криводол кани неправителствените организации, работодателите, училищата и детските градини, които са заинтересовани да участват като партньори в проект на Община Криводол за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРА...

11.04.2018

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

11.04.2018

В Криводол организират боядисване на яйца на Велики четвъртък

        Днес  05.04.2018 г. по стара българска традиция за Великденските празници общинското предприятие "Социални и комунални дейности" съвместно с община Криводол организираха боядисване на яйца за ползватели на Домашен социален патронаж и потребители на Eвропейска програма „Топъл обяд” на територията на ...

05.04.2018

Благотворителност за деца преди Великден в Криводол

Благотворителност за деца преди Великден в Криводол   В навечерието на най-светлия християнски празник Великден, по инициатива на обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, се събраха средства за подпомагане на деца в неравностойно положение от соц...

04.04.2018

ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-ри НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ''ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА -КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА", 2018г. 27 Май-02 Юни 2018г.

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ''ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА -КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА", 2018г. ...

02.04.2018

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

30.03.2018

Кметът на Криводол подписа договор за над 4 милиона лева

   Вчера кметът на община Криводол Петър Данчев подписа договор по проект на стойност  4 048 007.19 лв. без ДДС. Наименованието на проекта е Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път VRC 1065 (/VRC1067, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Баурене) и на съществуващ общински път VRC 1067 (/път III-101, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Д...

30.03.2018

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

28.03.2018

Уведомително писмо до пчеларите

Уведомително писмо ...

27.03.2018

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационн

ОБЯВА ...

27.03.2018