select language:     Български English

Новини

Криводол отбеляза 140 години от Освобождението България!

      Мероприятията , посветени на 140-та годишнина от Освобождението на България  и 145 години от обесването  на Васил Левски  стартираха   на 19 февруари във всички читалищата и училищата. На тази дата  беше открита информационната десетдневка „От признателна България”. В навечерието на 3 март национале...

02.03.2018

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

        УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,         Поздравявам ви по повод 1 март – Деня на самодееца!         Този празник въплъщава в себе си стремежа за по-щастлив живот,  вдъхновение и повече красота във всекидневието.         Вие,  самодейците, с пословичните за българина т...

01.03.2018

Баба Марта в Криводол!

        Всяко година на 1-ви март Баба Марта раздава мартенички на жителите на град Криводол. С пожелание за здраве и дълголетие "Да сте бели и червени,румени засмени",добрата баба успя да усмихне и малки и големи и създаде добро настроение за всички! Тази година за празника колектива на читалището подготви над 500 м...

01.03.2018

За първи март децата от Криводол раздадоха мартеници

       Децата и обществените възпитатели от Клуба към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Криводол изработиха над 250 мартеници, които подариха в първия ден на месец март.  С мартеници зарадваха общинските съветници, служителите от общинска администраци...

01.03.2018

Обява за публичен търг - с.Галатин

ОБЯВА                         На основание чл.8, ал.4, чл. 14, ал. 7, ал.8 от ЗОС; чл. 91, т.1, чл.92, ал.1 т.1 и чл. 95 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  , приета с Решение № 120 от Об С Криводол, по Протокол № 15, в сила от 01.01.2009 г. последно изменена ...

27.02.2018

Обява за разпределение на пасища, мера и ливади

          Във връзка с предстоящото разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, заявление по образец се приемат до 10.03.2018 г. в Информационния център на Община Криводол, къ...

26.02.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА     ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ   В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ     ИНФОРМИРА     Със заповед №ОХ- 55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за  75 (седемдесет и пет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански ...

13.02.2018

Забранявам пашата на селскостопански животни

/user_pic/files/SKMBT_C652D18020510040.pdf ...

05.02.2018

Уведомление до земеделските стопани в област Враца

  УВЕДОМЛЕНИЕ             ...

01.02.2018

Довеждащ водопровод от язовир "Среченска бара" - гр. Враца

Молба за банкова сметка Съобщение за имот № 163147 с. Краводер Съобщение за имот № 163151 с. Краводер Съобщение за имот № 163046 с. Краводер Съобщение за имот № 163048 с. Краводер Съобщение за имот № 163095 с. Краводер Съобщение за имот № 122052 с. Главаци Съобщение за имот № 122057 с. Главаци Съобщение за имот № 122051 с. Главаци Съобщение за и...

30.01.2018