select language:     Български English

Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ,

обявява, че със заповед № ОХ-655/ 17.07.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  60 (шестдесет) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Националната гвардейска част – гр.София Документи се приемат до 25.09. 20...

12.08.2019

ОБЯВА

Община Криводол организира през месец август 2019 г.   ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ   Записване за участие – до 13.08.2019 год. в сградата на Общината - стая №7.         Такса за участие няма да се заплаща.   За повече информация: тел. 0879 39 69  25                   ...

12.08.2019

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

Правила Писмено съгласие Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца Заявление за кандидатстване Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца Заявление за кандидатстване Декларация ...

01.08.2019

ИНФРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

ПИСМО ...

31.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

  Днес,  23.07.2019 г.   В сградата на ДГ „Славейче“ гр. Криводол се сформира Родителски клуб с 10  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата ...

24.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

    Днес,  23.07.2019 г. В сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево се сформира Родителски клуб с 9  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата ...

24.07.2019

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ УХАПВАНИЯ НА КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

ИНФОРМАЦИЯ ...

24.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“

    Днес,  19.07.2019 г. В сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Лесура се сформира Родителски клуб с 8  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата ...

20.07.2019

Тенис на маса за деца

В село Пудрия се проведе състезание по тенис на маса, организирано от  Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В състезанието взеха участие деца от гр. Криводол, с. Галатин и с. Пудрия.  Под ръководството на обществените възпитатели Мария Крумова, Йорданка Христова и Геновева ...

20.07.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-582/ 24.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военновъздушните сили, 77 (седемдесет и седе...

18.07.2019