select language:     Български English

Новини

Турнир по футбол

Започна общинският турнир по футбол на малки врати, организиран от Община Криводол. В надпреварата участват  21 отбора, които са разделени в четири групи на малки и големи. Големите са 3 групи А, В и С, а малките -Д, всеки отбор ще играе с всички останали в своята група. Мачовете се играят на градския стадион, всеки делничен ден от 17,30 ч...

18.08.2016

Тенис на маса

На 16 август 2016 г. в спортната зала на стадион „Христо Ботев“ гр.Криводол се проведе състезание по „Тенис на маса”, организирано от  Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В състезанието взеха участие деца на възраст от 10 до 18 години.  Под ръководството на обществен...

16.08.2016

Общински турнир по футбол

ПРОГРАМА  - ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ ...

16.08.2016

ПАНАИРНИ ДНИ КРИВОДОЛ '2016

ОБЩИНА КРИВОДОЛ И НЧ "Н. Й. ВАПЦАРОВ - 1924" ГР. КРИВОДОЛ ОРГАНИЗИРАТ ПАНАИРНИ ДНИ КРИВОДОЛ '2016 ОТ 26 АВГУСТ ДО 29 АВГУСТ ПРОГРАМА ...

10.08.2016

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В., АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В., АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ...

10.08.2016

Заповед за комисия №88/02.08.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Враца във връзка с чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Заповед за комисия №88/02.08.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Враца във връзка с чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ. ...

09.08.2016

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - ФИЛИАЛ ВРАЦА

Обявава прием - МЕСИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА за учебната 2016/2017 г. ...

09.08.2016

Обява

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. КРИВОДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА СТОПАНСКА 2016/2017 Г. ...

05.08.2016

Открито писмо от Петър Данчев - Кмет на Община Криводол

Открито писмо от Петър Данчев - Кмет на Община Криводол Приложение ...

05.08.2016

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ...

02.08.2016