select language:     Български English

Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - ФИЛИАЛ ВРАЦА

Обявава прием - МЕСИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ - ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА за учебната 2016/2017 г. ...

09.08.2016

Обява

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. КРИВОДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА СТОПАНСКА 2016/2017 Г. ...

05.08.2016

Открито писмо от Петър Данчев - Кмет на Община Криводол

Открито писмо от Петър Данчев - Кмет на Община Криводол Приложение ...

05.08.2016

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ...

02.08.2016

Община Криводол организира турнир по футбол на малки врати

ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ОБЛАСТ ВРАЦА     О Б Я В А   Община Криводол организира през месец август 2016 г.   ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ   Записване за участие – до 15.08.2016 год. в сградата на Общината - стая №4.         Такса участие няма да се заплаща.   За повече информация: тел. 09117/25 45. ...

02.08.2016

Обява - приемане на доброволния резерв за военни формирования

ОБЯВА   Офисът за водене на военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед       № OX-547/19.07.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на лица на  служба в доброволния резерв  за военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централ...

28.07.2016

Временни промени в действащия График за движение на влаковете 2015/2016 г.

Временни промени в действащия График за движение на влаковете 2015/2016 г. ...

22.07.2016

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПУРБ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2016-2021

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПУРБ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2016-2021 ...

19.07.2016

ДАРЕНИЯ ЗА КЛУБА НА МКБППМН

ДАРЕНИЯ ЗА КЛУБА НА МКБППМН Дарители зарадваха децата от Клуба  по шах и тенис към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  Славей Славеев дари федербал, дартс борд и баскетболна топка. Г-жа Полина Комитска дари баскетболно табло и баскетболна топка. Г-жа Цветомира Димова – об...

19.07.2016

"Спортен риболов" за деца

На 14 юли 2016 г. се проведе  състезание по спортен риболов на язовир „Агов дол”, организирано от  Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Криводол  с гостоприемството на концесионера Марио Тончев. След предварително изтеглен жребий,  деца на възраст от 10 до 18 годин...

14.07.2016