select language:     Български English

Новини

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Механизъм за лична помощ Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма л...

18.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

                                   Продължаваме с изпълнение на заложените дейности по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на ...

17.07.2019

ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни). Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти). Няма разработена ваксина и няма ефективно л...

17.07.2019

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

Днес,  15.07.2019 г. В сградата на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Краводер се сформира Родителски клуб с 14  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват деца...

15.07.2019

ОБЯВА

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ   ОБЩИНА КРИВОДОЛ   ОРГАНИЗИРА   СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА за деца от 10 г. до 18 ненавършени години Състезанието ще се проведе на 19.07.2019 г. в с. Пудрия   Тръгване от площада пред Община Криводол в 8:30 ч.     За...

15.07.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-564/ 19.06.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за 30 (тридесет) офицерски длъжности за лекари  във Военномедицинска академия ...

04.07.2019

Уведомително писмо

ПИСМО ...

03.07.2019

Отбелязваме 26 юни - Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Читалищна библиотека  в гр.Криводол организираха информационна среща  с учениците от ОбУ „Св. св.Кирил и Методий“ с.Краводер и СУ „Св. св.Кирил и Методий“ гр.Криводол. Гост лектори бяха инспектор детска педагогическа стая - ...

26.06.2019

Покана

ПОКАНА Поради невъзможност на партньорската организация Фондация „Център за детско развитие и психологическо консултиране – Когнитива“ да продължи участието си по  проект № BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, и необходимостта от друга партньорска организация, която да изпълни заложените дейности по проекта на...

20.06.2019

Проект "Заедно можем повече"

На 10.06.2019 г. в заседателната зала на Община Криводол се проведе пресконференция за представяне на проекта "Заедно можем повече". Проекта стартира от 01.03.2019 г. Презентация за дейностите 1, 2, 3, 4 и 5 по ОП НОИР представи г-жа Йонка Данова - старши експерт ЦМЕДТ "Амалипе" гр. В. Търново. Присъстващите преподаватели, общностни работни...

14.06.2019