select language:     Български English

Новини

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-308/ 27.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  26 (двадесет и шест) вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в във военни формирова...

04.04.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

                                                                          ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-234/ 05.03.2019г. на Мини...

04.04.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   Офис за военен отчет в община Криводол  Ви информира, че със заповед  № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 222 (двеста двадесет и две вакантни дл...

04.04.2019

ПОКАНА

ПОКАНА ...

03.04.2019

Уведомително писмо

Писмо ...

02.04.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА ...

21.03.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-253/ 11.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили Документи се приемат до 25.04. 2019г...

21.03.2019

Поздрав на кмета на Община Криводол по случай Международния ден на жената - 8 март

Поздрав           ...

08.03.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

                                                                            О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени о...

07.03.2019

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

    На 01.03.2019 г. в Министерство на труда и социалната политика, кметът на Община Криводол г-н Петър Данчев подписа  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, пр...

05.03.2019