select language:     Български English

Новини

ЧЕТИ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ: НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКИВА, КАКВИТО НЕ ГИ ВИЖДАШ!

ЧЕТИ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ: НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКИВА, КАКВИТО НЕ ГИ ВИЖДАШ! На 18.10.2017 г. в читалищна библиотека Криводол се проведе информационна тематична среща организирана от МКБППМН, читалищна библиотека и Средно училище „Св. св.Кирил и Методий“ гр.Криводол. Поводът за срещата е отбелязване на европейския ден за борба с трафика на ...

20.10.2017

Конкурси за приемане на военна служба

  ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА   Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в: - СКС - 2 длъжности за офицери; - ВВС - 1 длъжност за офицер; - НГЧ - 1 длъжност за офицер; - СВ - 3 длъжности за офицери и 2 за сержанти; Документи се приемат до: за СКС - 20 октомври 201...

18.10.2017

Обявен е конкурс за приемане на военна служба

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА   Обявен е конкурс за 188 длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски, както следва:   за в.ф. 28330 – Смолян        - 73длъжности; за гарнизон Благоевград – 30 длъжности; за в.ф.54990-Враца  – 30 длъжности; за в....

28.09.2017

109 години от обявяването на независимостта на България

На 22 септември Община Криводол ще отбележи 109 години от обявяването на Независимостта на Република България.  В 10:30 часа на площада пред Общината Тържествено издигане знамето на Република България и поднасяне на венци и цветя на паметници „Криводол помни героите". Празнична програма ще започне от 19:30 ч. на стадион „Христ...

21.09.2017

Протокол от публично обсъждане на средносрочната Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на Община Криводол

Протокол ...

21.09.2017

Община Криводол се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

На 16 септември за поредна година община Криводол се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“. Тази година основните зони за почистване бяха парковете в града. Общинска администрация се зае с централната градска част към тя се присъединиха и много жители на Общината, които излязоха и се погрижиха за чистотата извън до...

18.09.2017

Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Сборния Бюджет на Община Криводол за 2016 г.

Протокол ...

13.09.2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г.

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА  2018 – 2020 г.        На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Криводол организира публично обсъждане на проекта на средносрочната бюджетна прогноза за ...

12.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е Община Криводол със седалище и адрес на управление гр. Криводол, ул. “Освобождение” № 13, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ служител за длъжността „Старши специалист – лесовъд“ Кратко описание на длъжността: Старши специалист – лесовъд: Подпомага кмета на общината в осъществяването на управлението, организац...

11.09.2017

ИСТИНАТА ЗА ФИНАНСОВИЯ КРАХ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП БСП В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА НА БСП В КРИВОДОЛ, В отговор на непрекъснатите Ви публикации в социалните мрежи, сигнали до различни държавни институции и постоянни квалификации и обвинения срещу мен в качеството ми на кмет на Община Крив...

11.09.2017