select language:     Български English

Новини

Обява за разпределение на пасища, мера и ливади

          Във връзка с предстоящото разпределение на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, заявление по образец се приемат до 10.03.2018 г. в Информационния център на Община Криводол, къ...

26.02.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА     ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ   В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ     ИНФОРМИРА     Със заповед №ОХ- 55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за  75 (седемдесет и пет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански ...

13.02.2018

Забранявам пашата на селскостопански животни

/user_pic/files/SKMBT_C652D18020510040.pdf ...

05.02.2018

Уведомление до земеделските стопани в област Враца

  УВЕДОМЛЕНИЕ             ...

01.02.2018

Довеждащ водопровод от язовир "Среченска бара" - гр. Враца

Молба за банкова сметка Съобщение за имот № 163147 с. Краводер Съобщение за имот № 163151 с. Краводер Съобщение за имот № 163046 с. Краводер Съобщение за имот № 163048 с. Краводер Съобщение за имот № 163095 с. Краводер Съобщение за имот № 122052 с. Главаци Съобщение за имот № 122057 с. Главаци Съобщение за имот № 122051 с. Главаци Съобщение за и...

30.01.2018

Заповеди за полски пътища 2017-2018 г.

Заповед Баурене Заповед Г.Бабино Заповед Градешница Заповед Краводер Заповед Криводол Заповед Лесура Заповед Пудрия Заповед Ракево Заповед Фурен ...

15.01.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА   Обявен е конкурс за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба както следва: - за Сухопътни войски - 225 длъжности; - за военноморски сили – 50 длъжности; - за Централно ...

10.01.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА   Обявен е конкурс за 50(петдесет) войнишки длъжности във Националната гвардейска част   Документи се приемат до: 28 февруари 2018г. включително.   За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте къ...

10.01.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА   Обявен е конкурс за 5 (пет) матроски/войнишки/ длъжности във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Варна   Документи се приемат до: 02 февруари 2018г. включително.   За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръ...

10.01.2018

Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2018 година

П О К А Н А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2018 година .              Обсъждането ще се проведе на 10.01.2018 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на общината.             Каним гражданите на о...

05.01.2018