select language:     Български English

Новини

Уведомително писмо

ПИСМО ...

13.05.2019

На 08.05.2019 г.Кметът на Община Криводол г-н Петър Данчев подписа два административни договора.

  На 08.05.2019 г. в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, кметът на Община Криводол г-н Петър Данчев подписа два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на следните проекти: Проект № BG06RDNP001-7.001-0121 „Ремонт и ре...

09.05.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ИНФОРМИРА   Обявена е 1 (една) вакантна сержантска длъжност за лице изпълнявало военна служба  (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили за в.ф.22320-Божурище                    Документи се приемат до   23.05. 2019г. включително.   За повече информация за услови...

09.05.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ИНФОРМИРА   Обявена е 1 (една) вакантна офицерска длъжност за лице изпълнявало военна служба  (кадрова военна служба) от състава на Военновъздушните сили за в.ф.26030-Безмер                    Документи се приемат до   07.06. 2019г. включително.   За повече информация за условията ...

09.05.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ИНФОРМИРА   Обявен е конкурс за 156 (сто петдесет и шест) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва: за в.ф.48960  - Бургас                      - 66 длъжности; за в.ф.52370  - Негушево        &...

09.05.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ИНФОРМИРА   Обявен е конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 – Павликени  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).             Срок за подаване на документи :          до 16.05.2019г. включително  ...

09.05.2019

Уведомително писмо

ПИСМО ...

07.05.2019

Уведомително писмо

ПИСМО ...

04.05.2019

Уведомително писмо

ПИСМО ...

04.05.2019

Съобщение

         На 02.05.2019 г. от 10:00 часа в кметство с. Баурене, община Криводол ще се състои тържествена първа копка на строителството на обект „Основен ремонт /рехабилитация/ на Път VRC 1067, Криводол-Бойчиновци/ Ракево-Баурене“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №06/07/2/0/00801 от 29.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в ...

30.04.2019