select language:     Български English

Новини

МКБППМН организира екскурзия до гр.София с ученици.

С екскурзия до гр.София приключи „Спортно лято 2018 г.“ Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира екскурзия до гр.София  с ученици от клуба по шах и тенис. Учениците гостуваха в българския парламент по покана на народния представител Красимир Богданов  от ПГ  &b...

14.09.2018

Обява

  ОБЯВА             На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона  за общинската собственост; § 12, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл. 138в, ал.1 от Закона за водите и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за ...

12.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 4(четири) вакантни длъжности в Централния артилерийски изпитателен полигон (в.ф.26940-Стара Загора)  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. За повече информация за...

11.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 2 (две)  войнишки длъжности в Съвместното командване на силите (в.ф.22980-София) Срок за подаване на документи : 26.09.2018г. За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в оф...

11.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявени са 2(две) вакантни длъжности за офицери, 2(две) вакантни длъжности за сержанти и 1(една) за войник в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) Докумен...

11.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 110( сто и десет) вакантни длъжности във Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. За повече информация за условията за кандидатства...

11.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Омбудсманът Мая Манолова организира приемна на 12.09.2018г.  от 10,00 часа. ...

11.09.2018

Турнир по шахмат в Криводол

         С турнир по шахмат приключиха спортните игри, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Криводол.          В индивидуалната надпревара взеха участие деца на възраст от 10 до 18 години. Под ръководството на обществените...

07.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА   Обявен е конкурс за 4 (четири)  длъжности за старшини в Представителния духов оркестър на Военноморските сили За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на ...

05.09.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

  ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ ИНФОРМИРА Обявенa e 1(една) вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите (във в.ф.22060-Велико Търново)  за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)     Документи се приемат до 13.09. 2018г. включително. ...

04.09.2018