select language:     Български English

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НАПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

ОБЯВЛЕНИЕ ...

24.04.2019

Уведомително писмо

Уведомително писмо ...

23.04.2019

МАЛКИ ЛАЗАРКИ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 Общинска администрация Криводол днес беше посетена от малки красиви лазарки  от  ДГ „Славейче„ Те бяха посрещнати от  председателя  на Общинския съвет Петър Комитски, секретаря на Община Криводол Анелия Николова и служителите на администрацията. Децата изпълниха песни и пожелаха  здраве, плодородие, щастие и ...

19.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

         Уважаеми земеделски стопани от община Криводол,          Според данни предоставени на Националната агенция по приходите за изплатена безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ на физически лица и еднолични търговци през календарната 2018 г. и предвид изтичащият срок...

19.04.2019

Отборът на СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр.Криводол победи в състезание по безопасност на движението

         Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира общинският кръг от Националната ученическа викторина по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя 2019”. Мероприятието се проведе в читалищната библиотека. Участие взеха отбо...

18.04.2019

ЗАПОВЕД

Заповед №125/08.04.2019г. ...

09.04.2019

Стартира проект „Заедно можем повече“ в Община Криводол!

Проект ...

08.04.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-307/ 27.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  42 (четиридесет и две) вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в 68 бригада „Специ...

04.04.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-308/ 27.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  26 (двадесет и шест) вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в във военни формирова...

04.04.2019

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КРИВОДОЛ

                                                                          ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-234/ 05.03.2019г. на Мини...

04.04.2019