select language:     Български English

Новини

Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Сборния Бюджет на Община Криводол за 2016 г.

Протокол ...

13.09.2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г.

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА  2018 – 2020 г.        На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Криводол организира публично обсъждане на проекта на средносрочната бюджетна прогноза за ...

12.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е Община Криводол със седалище и адрес на управление гр. Криводол, ул. “Освобождение” № 13, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ служител за длъжността „Старши специалист – лесовъд“ Кратко описание на длъжността: Старши специалист – лесовъд: Подпомага кмета на общината в осъществяването на управлението, организац...

11.09.2017

ИСТИНАТА ЗА ФИНАНСОВИЯ КРАХ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП БСП В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА НА БСП В КРИВОДОЛ, В отговор на непрекъснатите Ви публикации в социалните мрежи, сигнали до различни държавни институции и постоянни квалификации и обвинения срещу мен в качеството ми на кмет на Община Крив...

11.09.2017

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА 2016 г.

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА 2016 г.        На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Криводол организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на община Криводол за 2016 г.   ...

04.09.2017

С турнир по шах завърши „Спортно лято 2017“ в Криводол

         С турнир по шах приключиха спортните игри, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Криводол.          В индивидуалната надпревара взеха участие деца на възраст от 10 до 17 години. Под ръководството на обществените възпит...

04.09.2017

г-н Петър Данчев изразява своята благодарност на Президента на Република България - Румен Радев

г-н Петър Данчев изразява своята искрена благодарност за топлите думи и пожелания от Президента на Република България - Румен Радев по повод празника на Община Криводол. /user_pic/files/SKMBT_C652D17083009300.pdf ...

30.08.2017

Състезание по Тенис на маса за деца организира МКБППМН

  „Тенис на маса" за деца На 28 август 2017 г. се проведе състезание по „Тенис на маса”, организирано от  Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Криводол. В състезанието взеха участие деца на възраст от 10 до 18 години.  Под ръководството на обществените въ...

28.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ КОНЦЕРТА НА ТРИО "ТЕНОРИТЕ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.08.2017 Г. ОТ 19:30 ЧАСА В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ-1924“  КРИВОДОЛ ПОРАДИ ОЧАКВАНЕ НА ЛОШО ВРЕМЕ  ...

28.08.2017

Резултати от турнира по футбол на малки врати

Резултати от 21.08.2017 г. Резултати от 22.08.2017 г. Резултати от 23.08.2017 г. Резултати от 24.08.2017 г. Резултати от 25.08.2017г. ФИНАЛ - 27.08.2017г.       ...

23.08.2017