select language:     Български English

Осигурено финансиране за предоставяне на услугите "Социален асистент" и Домашен помощник" до 31.12.2018 г.

         Община Криводол и Агенция за социално подпомагане подписаха Споразумение №ФС01-0509 от 28.12.2017г. за целево осигуряване на социалните услуги в домашна среда – „Социален  асистент“ и „Домашен помощник“ за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на проект „Независим живот за гражданите на Криводол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020.

        Осигурените финансови средства за обезпечаване на социалните услуги в община Криводол са за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и са в размер на 238 920 лв. или месечно – 19 910 лв.

         Финансирането ще даде възможност на 42 социални асистенти и домашни помощници да продължат да полагат почасово услуги в зависимост от индивидуалната оценката на потребностите на лицата.

          В рамките на осигуреното финансиране ще могат да се включват нови потребители само при наличие на остатък от финансовия ресурс.

          Месечното възнаграждение на „Социалните асистенти” и „Домашни помощници” е за действително отработено време, изчислено като почасова стойност, определена на база минимална работна заплата за 2018 г.

04-01-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати