select language:     Български English

Отбелязваме 26 юни - Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Читалищна библиотека  в гр.Криводол организираха информационна среща  с учениците от ОбУ „Св. св.Кирил и Методий“ с.Краводер и СУ „Св. св.Кирил и Методий“ гр.Криводол.

Гост лектори бяха инспектор детска педагогическа стая - Илияна Минкова и инспектор детска педагогическа стая Калоян Къчев.

С беседа, презентация, случаи от практиката на инспекторите, късометражен филм, брошури беше привлечено вниманието на децата върху вредното влияние на наркотиците. Употребата на какъвто и да било вид наркотик засяга човека и психически и физически и на практика унищожава живота както на този, който приема наркотика, така и на неговите близки.  Ученицити бяха поканени да се включат в  мероприятията на библиотеката  „Забавно лято“ и  „Спортно лято“ на МКБППМН.  Целта е да се увеличи  превенцията на употребата на наркотици, което е ефективна инвестиция в благосъстоянието на децата и младежите от Община Криводол.

 

 

 

26-06-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати