select language:     Български English

Открит урок на МКБППМН

              Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира открит урок с учениците от училищата в община Криводол в читалищната библиотека. Общественият възпитател Геновева Стаменова презентира дейността на комисията, противообществените прояви и възпитателните мерки, които се прилагат на малолетните и непълнолетните. Учениците от 9 кл. на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Криводол влязоха в роля на състава на местната комисия по чл.11, ал.2 от ЗБППМН  и разгледаха  Възпитателно дело за противообществена проява на непълнолетен. Присъстващите ученици попълниха анкета за диагностициране насилието в училище. Като орган по превенцията на общинско ниво, местната комисия осъществява различни програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни.

11-05-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати