select language:     Български English

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г.

П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА  2018 – 2020 г.

       На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Криводол организира публично обсъждане на проекта на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на Община Криводол за периода 2018 – 2020 г.

       Обсъждането ще се проведе на 20.09.2017 год. (сряда) от 09,00 часа в заседателната зала на Община Криводол.

       Каним гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера,  общински съветници, кметове и всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането на бюджетната прогноза.

Предложение ОбС

Приложение №1

Приложение №1а

Приложение №6г

12-09-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати