select language:     Български English

ПОКАНА за обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2018 г.

П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА 2018 г.

       На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Криводол организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2018 г.

       Обсъждането ще се проведе на 16.09.2019 год. (понеделник) от 11,00 часа в заседателната зала на Община Криводол.

        Каним гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера,  общински съветници, кметове и всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането на отчета.

Обяснителна записка към отчета

05-09-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати