select language:     Български English

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2017-2019

П О К А Н А

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 

 

     На основание чл.130 д, от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение № 233/21.03.2017 г. на Общински съвет Криводол, Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта на Плана за финансово оздравяване за 2017-2019 година .

      Обсъждането ще се проведе на 04.05.2017 год. (четвъртък) от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Криводол.

     Каним гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера,  общински съветници, кметове и  кметски наместници  да вземат участие в обсъждането на проекта.

     Проектът на плана за финансово оздравяване е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол, или на електронен  адрес: www.krivodol@dir.bg  

 

Заповед №166/21.04.2017 г. на Кмета на Община Криводол

 

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ  2017-2019 г.

 

Програма за изплащане на просрочените задължения на Община Криводол за периода 2017-2019 г.

 

Публикувано на 25.04.2017 г.

 

25-04-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати