select language:     Български English

Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2018 година

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2018 година .


             Обсъждането ще се проведе на 10.01.2018 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на общината. 
           Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане

            Проекта за Бюджет  е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол, или на електронен  адрес: www.krivodol@dir.bg 

Проект на Бюджет на Община Криводол за 2018 година

05-01-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати