select language:     Български English

Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2019 година

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2019 година .


          Обсъждането ще се проведе на 11.01.2019 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината. 
       Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

        Проекта за Бюджет  е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол, или на електронен  адрес: www.krivodol@dir.bg 

Проект на Бюджет на Община Криводол за 2019 г.

04-01-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати