select language:     Български English

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“

 

 

Днес,  19.07.2019 г.

В сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Лесура се сформира Родителски клуб с 8  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на детски градини или учебни заведения.

Присъстваха:

  1. Красимира Ангелова – координатор ОП НОИР
  2. Галя Николова – счетоводител по проекта
  3. Десислава Георгиева – общностен работник по проекта
  4. Родители, които сформираха Родителския клуб в с. Краводер – 14 родители.

 

Презентация за проекта и Родителския клуб бе представена от Г-жа Красимира Ангелова. Бяха задавани въпроси и дискутирани проблемите на учениците, техните семейства и общността като цяло.

 Родителите  обсъдиха  необходимостта от обучение и как  да се включат активно в този процес.

Обсъди се графика на дейностите, които трябва да се осъществят

 

 

Проект BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

20-07-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати