select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС - 2020 г.

Протокол № 5/31.01.2020 г. - публикуван на 04.02.2020 г.

Протокол № 6/04.02.2020 г. - публикуван на 05.02.2020 г.