select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет Криводол - 2018 г.

Протокол № 41/05.01.2018 г. - публикуван на 08.01.2018 г.

Протокол № 42/26.01.2018 г. - публикуван на 30.01.2018 г.

Протокол № 43/26.02.2018 г. - публикуван на 27.02.2018 г.

Протокол № 44/13.03.2018 г. - публикуван на 14.03.2018 г.