select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет Криводол - 2018 г.

Протокол №41/05.01.2018 г. - публикуван на 08.01.2018 г.