select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет Криводол - 2019 г.

Протокол № 56/31.01.2019 г. - публикуван на 01.02.2019 г.

Протокол № 57/28.02.2019 г. - публикуван на 01.03.2019 г.

Протокол № 58/29.03.2019 г. - публикуван на 03.04.2019 г.