select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет Криводол - 2019 г.

Протокол № 56/31.01.2019 г. - публикуван на 01.02.2019 г.