select language:     Български English

Съдебни решения на обжалвани документи на ОбС

2016 г.

Решение №339/19.10.2016 г.

Решение №458/15.12.2016 г.

2017 г.

Решение №126/20.04.2017 г.

Определение №242/26.04.2017 г.

Определение №326/31.05.2017 г.

Решение №239 от 03.07.2017 г. - публикувано на 06.07.2017 г.

Решение №291/21.07.2017 г. - публикувано на 26.07.2017 г.

Решение №351/16.10.2017 г.- публикувано на 20.10.2017 г.

Решение №441/23.11.2017 г. - публикувано на 28.11.2017 г.

Решение №487 от 15.12.2017 г. - публикувано на 21.12.2017 г.

2018 г.

Решение № 66 от 22.02.2018 г. - публикувано на 27.02.2018 г.

Решение № 67 от 22.02.2018 г. - публикувано на 27.02.2018 г.

Определение на АС от 26.03.2018 г. - публикувано на 28.03.2018 г.

Определение № 165 от 27.03.2018 г. - публикувано на 02.04.2018 г.

Определение № 216 от 25.04.2018 г. - публикувано на 27.04.2018 г.

Решение № 237 от 15.06.2018 г. - публикувано на 20.06.2018 г.

Определение  на АС от 27.07.2018 г. - публикувано на 07.08.2018 г.

Определение на АС от 27.08.2018 г. - публикувано на 30.08.2018 г.

Решение № 359 от 16.10.2018 г. - публикувано на 19.10.2018 г.

Решение № 396 от 13.11.2018 г. - публикувано на 20.11.2018 г.