select language:     Български English

Съобщение

         На 02.05.2019 г. от 10:00 часа в кметство с. Баурене, община Криводол ще се състои тържествена първа копка на строителството на обект „Основен ремонт /рехабилитация/ на Път VRC 1067, Криводол-Бойчиновци/ Ракево-Баурене“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №06/07/2/0/00801 от 29.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

         На старта на този важен за Община Криводол инфраструктурен проект се очаква да присъстват: г-н Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, г-жа Малина Николова – областен управител на област Враца, г-н Живко Живков – изпълнителен директор на Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция и г-н Калин Каменов – кмет на община Враца.

30-04-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати