select language:     Български English

Съобщения и информация

Заявление № 8 - непълноти и грешки

Заявление № 9 - вписване на пропуснати лица

Заявление № 10 - изключване от ЗС преди изборите

Заявление № 11 -  изключване от ЗС, от чужбина

Заявление № 12 -  вписване по  настоящ адрес

Заявление № 14 -  гласуване с подвижна урна

Заявление № 18 - УГДМ

 

Срокове по ИК 2017

Покана за консултации - СИК

Покана за консултации - ПСИК

Съобщение от МВР

Съобщение за обучение