select language:     Български English

Спортен риболов за деца в Криводол

Днес се проведе състезание по спортен риболов на язовир „Агов дол”, организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Криводол с гостоприемството на концесионера Марио Тончев. След предварително изтеглен жребий деца на възраст от 10 до 18 години заеха своите места и премериха сили в риболовното състезание.
Победител в турнира е Георги Станиславов Борисов. На второ място се класира Тодор Денчов Димитров и на трето място Радостин Светославов Николов.
Наградният фонд е осигурен от спонсори: инж. Васко Спасов – управител на „Строител-Криводол“ ЕООД  и Христина Петрова Комитска от гр.Криводол..

Логистиката е осигурена от спонсори: „Симекс“ ЕООД гр. Криводол,   ЕТ „Силвия Стефанова – Лотос“ гр. Криводол, „ДВБ-Дистрибюшънс“ ЕООД, „Валакир“ЕООД с. Баурене, ЕТ „Митра Стефанова 2017“ гр. Криводол, „Тони Мар“ ЕООД гр. Криводол, „Петрови интернешънъл Груп“ ООД гр. Криводол, Мария Павлова гр. Криводол. 

Грамотите и наградите на победителите и участниците връчи Маргарита Петрова – секретар на Местната комисия.  

МКБППМН при Община Криводол изказва огромна благодарност на домакина и всички дарители, допринесли за  провеждане на мероприятието. Предстои на 5 септември турнир по шахмат.   

10-08-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати