select language:     Български English

Структура

Мандат 2015-2019 година

Брой съветници - 13

 

Председател - Петър Спасов Комитски

телефон - 09117/20 11

 

Членове:

Цветомира Лазарова Димова

Йордан Желязков Иванов

Ивайло Иванов Вълков

Георги Николов Костадинов

Иван Георгиев Иванов

Христина Борисова Кръстева

Валентин Лазаров Кирилов

Петър Спасов Комитски

Момчил Вениславов Върбанов

Христо Йорданов Доков

Маргарита Благоева Кацарска

Николай Василев Драмлийски

Ивайло Тодоров Петров

 

Постоянни комисии към ОбС

 

I. Постоянна комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, приватизация и инвестиционна политика.

 

  1. Момчил Вениславов Върбанов –  Председател

  2. Христо Йорданов Доков – Секретар

  3. Цветомира Лазарова Димова – Член

      4. Иван Георгиев Иванов – Член

      5. Ивайло Иванов Вълков – Член

 

II. Постоянна комисия по МСМА, териториално развитие, екология, ред законност и връзки с обществеността и бизнеса.

 

  1.  Йордан Желязков Иванов – Председател

  2.  Ивайло Тодоров Петров  – Секретар

       3.  Валентин Лазаров Кирилов – Член

       4.  Иван Георгиев Иванов – Член

       5.  Христо Йорданов Доков – Член

 

III. Постоянна комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПКОНПИ

 

        1.  Христина Борисова Кръстева – Председател

        2.  Георги Николов Костадинов – Секретар

        3.  Николай Василев Драмлийски  – Член

        4.  Маргарита Благоева Кацарска – Член

        5.  Валентин Лазаров Кирилов – Член