select language:     Български English

В Община Криводол отбелязаха Денят на ромската култура и гордост

                                                 

 

 

 

В Община Криводол отбелязаха Денят на ромската култура и гордост      

Учебните заведения в община Криводол се включиха активно в поредната кампания, която се организира по проект „ Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037 с осигурено финансиране по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси“ и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано предложение „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи.

      Близо 150 ученици от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Криводол, ОбУ „ Св. Св.  Кирил и Методий“ – с. Краводер, ОУ „ Васил Левски“ – с.  Лесура, ОУ „ Васил Левски“ – с. Ракево и ДГ „  Славейче“ – гр. Криводол се присъединиха към кампанията по отбелязване на Ден на ромската гордост и култура, която Център „ Амалипе“ организира за девета година, съвместно с ромски и антирасистки  неправителствени организации Целта е   преодоляване на общоприетите стереотипи и предразсъдъци, както и да бъде съхранена  традиционната ромска култура, история и традиции.

               Кампанията  в учебните заведение на община Криводол беше съпътствана от няколко събития. Най – малките жители на  гарада – децата от ДГ „ Славейче“  рисуваха. Образователните медиатори Камелия Влахова и Тихомир Георгиев презентираха  интересни факти  за  празниците, които отбелязва  ромската общност. Младежкият координатор Н. Николов с участници от  доброволческия клуб изготвиха информационно табло с интересни факти и фотоси от бита и културата на ромския етнос. При изключителен интерес премина и беседата с родители, които проведоха общностните модераторите, представители на  родителската общност.  Бяха обсъдени проблеми от ежедневието и начини за разрешаването им.

Йонка Данова

Ст. експерт „ Образователни дейности“

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  „Заедно можем повече”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

15-10-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати