select language:     Български English

ЗАПОВЕД № 164 гр. Криводол, 16.03.2020 год.

 

 

ЗАПОВЕД № 164

гр. Криводол, 16.03.2020 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение  и препоръки на Националния оперативен щаб,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 Във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, в допълнение на моя Заповед № 153/09.03.2020 г., с цел осигуряване на социална дистанция, считано от момента на издаване на настоящата заповед до второ нареждане,

І. Въвеждам следните противоепидемични мерки за територията на община Криводол:

             1. Преустановяват се дейността на всички вендинг машини (кафе-машини, автомати за храни и т.п.).

      2. В смесените магазини:

      2.1. Забранява се разливането на кафе, алкохол и спиртни напитки, с цел консумацията им в района на магазина.

      2.2. Забранява се достъпът на клиенти до кафе машините за наливане на напитки на самообслужване.

            3. Задължават се управителите/собствениците на търговски обекти, аптеки и дрогерии да осигуряват достъп на граждани при спазване на следните изисквания:

            3.1. Засилени сънитарно-хигиенни мерки:

            - дезинфекция на подове и повърхности минимум три пъти дневно;

            - дезинфекция на бравите на вратите;

            - използване на маски и ръкавици от магазинерите и помощния персонал;

- редовно проветряване на помещенията.

            3.2. Осигуряване на пропускателен режим – в магазина да не се допускат повече от трима клиенти едновременно. Изчакването да се осъществява на открито или на място с осигурена добра аерация.

            3.3. Създаване на организация при обслужване на касите за осигуряване на минимално разстояние между клиентите от 1,5 м.

            3.4. Препоръчително е използването на маски и ръкавици от клиентите.

            3.5. Не се допускат в обектите клиенти с видими симптоми на неразположение (кашляне, кихане, секреция от носа) без маска и ръкавици.

            4. Забранява се провеждането на всякакви събирания (партита) в частни домове.

            ІІ. На ръководствата на всички обекти с обществено предназначение препоръчвам да спазват стриктно противоепидемичните мерки, регламентирани от Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб.

           ІІІ. Всички лица, на които е определена карантина/доброволна изолация да спазват стриктно разпоредените мерки.

Сигнали за нарушения по изпълнение заповедите, свързани с противодействие на COVID-19, се подават на следните телефони:

0879 144 830 – Регионална здравна инспекция Враца

0884 115 313 – Областен съвет за сигурност

0879 516 530 – дежурни Общински съвет за сигурност Криводол

Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

            Заповедта да бъде обявена на интернет и фейсбук страницата на Общината.

МОЛЯ ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ - БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ!

ЗАПОВЕДТА МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

Изготвил:

Анелия Николова – секретар

 

17-03-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати