select language:     Български English
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Лични данни
Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате интервал и тире
Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате интервал и тире
Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате интервал и тире
10 цифри
Документ за самоличност
лична карта зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
9 цифри за лична карта, 7 цифри за паспорт
Ден, месец и година
Постоянен адрес
Въведете адрес на кирилица, както e попълнен в документа Ви за самоличност. Моля, не използвайте съкращения.
Настоящ адрес
Въведете адрес на кирилица. Моля, не използвайте съкращения.
Заявление

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.*

***************************************************************************

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за подаване на заявлението е регистрацията на настоящ адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя.Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

Информация за контакт
Моля, посочете актуален телефон за връзка, чрез него ще получите информация относно обработката на подаденото електронно заявление.
Защита


въведете текста от картинката