select language:     Български English
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на национален референдум
(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Лични данни
Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате интервал и тире
Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате интервал и тире
Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате интервал и тире
10 цифри
Документ за самоличност
лична карта зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
9 цифри за лична карта, 7 цифри за паспорт
Ден, месец и година
Постоянен адрес
Въведете адрес на кирилица, както e попълнен в документа Ви за самоличност. Моля, не използвайте съкращения.
Настоящ адрес
Въведете адрес на кирилица. Моля, не използвайте съкращения.
Заявление

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия ми адрес при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.*

***************************************************************************

Заявленията се подават за вписване в избирателен списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди деня на референдума пред кмета на общината, района, кметството или кметския наместник, по настоящия адрес на гласоподавателя. Със същото съдържание гласоподавателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на гласоподавателя и предава информация за подадените заявления на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди деня на референдума за автоматизирано включване на гласоподавателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

При произвеждане на национален референдум заедно с избори се подават отделни заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес.

Информация за контакт
Моля, посочете актуален телефон за връзка, чрез него ще получите информация относно обработката на подаденото електронно заявление.
Защита


въведете текста от картинката