select language:     Български English

2022г.

Заповед №297 от 21.06.2022г. с. Краводер ул. "Малчика"№3

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК - 27.05.2022г. с. Краводер ул. "Малчика"№3

Заповед №418 ат 23.08.2022г. с. Краводер ул Г Генов 32

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК - 22.07.2022г. с. Краводер ул. "Г Генов"№32

Заповед №424 от 24.08.2022г. с. Ракево ул. "Витиня"№6

Заповед №358 от 26.07.2022г. и писма - 28.07.2022г. с.  Ракево ул. "Витиня"№6

Заповед №453 от 09.09.2022г. и писма - 12.09.2022г.  с. Големо Бабино и гр. Криводол

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК - 11.10.2022г.  с. Големо Бабино

Заповед №533 от 19.10.2022г. с. Г Бабино ул. "Хр Ботев"№13А и гр. Криводол ул. "Червена роза"№20

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК - 26.10.2022г.  с. Големо Бабино ул. "Хр. Ботев"№13А

Съобщение по чл. 18а ап 10 от АПК - 21.11.2022г. гр. Криводол ул. "Червена роза"№20

Заповед №513 от 06.10.2022г. и писма - 07.10.2022г. с. Главаци ул. "М Георгиев"№24

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК - 04.11.2022г. с.Главаци ул."М.Георгиев"№24

Заповед  № 576 от 14.11.2022г. -с. Главаци, ул.Мирон Георгиев- 24

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК - 08.12.2022г. с.Главаци ул."М.Георгиев"№24

Заповед №514 от 06.10.2022г. и писма  - 07.10.2022г. гр. Криводол ул. "Д Благоев"№4

Заповед №539 от 24.10.2022г.  гр. Криводол, ул. Д. Благоев 4

Заповед № 589 от 21.11.2022г. и писма - 23.11.2022г.- гр. Криводол, ул. Крайна № 9

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК - 06.12.2022г. гр. Криводол  ул."Крайна"№9

Съобщения по чл. 18А, ал.10 от АПК-21.12.2022г. гр. Криводол, ул. Крайна № 9

Съобщение по чл. 18А, ал.10 от АПК- 01.02.2023г. гр.Криводол, ул.Крайна №9

Заповед №120 от 09.02.2023г. - гр.Криводол, ул. Крайна № 9

Съобщения по чл.18А, ал.10 от АПК- 15.02.2023г. гр. Криводол, ул. Крайна № 9

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК-20.02.2023г.-гр.Криводол, ул. Крайна №9

Съобщение по чл. 18а, ал.10 от АПК- 07.03.2023г., гр. Криводол, ул. Крайна №9

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК- 08.03.2023г.-гр. Криводол, ул. Крайна № 9

Съобщение по чл. 18а, ал.10 от АПК- 21.03.2023г. гр. Криводол, ул. Крайна 9