select language:     Български English

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за зд

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина