select language:     Български English

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Здравейте,

Евро-Алианс ООД е българско дружество със седалище в гр.Пловдив, ул. „Самара“ № 13,  с 24 годишна история и опит в областта на образователните и преводачески услуги. Сертифицирана организация по международен стандарт  EN ISO 9001:20015 и Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 за предоставяне на качествени преводачески услуги.

Дружеството е лицензирано от Национална агенция за професионално образование и обучение с 28 професии като Център за професионално обучение.

Евро-Алианс ООД е предпочитан партньор и водеща организация при разработване и изпълнение на международни и национални програми.

През 2020 год. разработихме и спечелихме с максимален брой точки проект в Държавен фонд „Земеделие“ за обучение на Земеделски стопани в дългосрочни курсове от 150 часа, краткосрочни курсове от 30 часа и еднодневни семинари.

Обученията са в областта на интегрирана растителна защита, ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство,  устойчиво земеделие, агроикономика и опазване на околната среда.

При желание от Ваша страна могат да бъдат включени и други теми, които интересуват Земеделските стопани.

23-26 март 2023 г. предвиждаме да организираме краткосрочни курсове от 30 часа с продължителност три дни в учебната база на Евро-Алианс гр. Пловдив, ул.“Самара“ № 13 (до хотел Санкт Петербург). Обученията се  провеждат от четвъртък до събота.

Срокът за подаване на заявка за участие е 07 март 2023г!

Групите са до 30 човека. Евро-Алианс осигурява професионално обучение в съвременно оборудвана база, с хабилитирани преподаватели от Аграрен университет – Пловдив, възстановяване на транспортните разходи от населеното място до гр.Пловдив и обратно,  настаняване в хотел минимум 3 *,  пълно изхранване на обучаемите – закуски, обяди, вечери в ресторант Алианс / в сградата на Евро-Алианс/.

След приключване на обучението всеки участник получава Удостоверение за професионално обучение, което може да прилагате при кандидатстване за субсидии, директни плащания и програми за млади фермери.

Ще бъде удоволствие за нас да се възползвате от възможността за получаване на нови знания, внедряване на нови технологии ноу-хау в земеделските стопанства.

С Уважение,

Стела Коева

Управител и ръководител проект

Моб.тел. 0888641636

БРОШУРА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО

Проект Плакат А3 ЗП-1

 

 

 

06-03-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати