select language:     Български English

Частичен избор за кмет на кметство Краводер 2013г.

 

 
 
 
Хронограма за произвеждане на частичен избор на 07.04.2013 г.

 

ВАЖНО!
За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 6 октомври 2012 г. включително
 
Общинска избирателна комисия Криводол започва своята работа от 26.02.2013 г.
ОИК Криводол се помещава в сградата на Читалище Криводол
Адрес за кореспонденция: 3060, гр. Криводол, ул. „Освобождение“ № 13

 
 
За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:
ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината
тел.: 0879396963; 09117/23 47
 
Община Криводол:
факс: 09117/23 69
централа: 09117/25 45
 

 Избирателен списък