select language:     Български English

ДО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ.

            УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

        Във връзка с постъпила информация до Община Криводол за кандидатстване на училища по национална програма "Изграждане на училищна STEM среда", Ви уведомяваме за условията и кандидатстването по програмата.

 Пълната информация може да видите на страницата на МОН:

  • Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ - https://stem.mon.bg/
  • Целта на програмата е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.
  • Общият бюджет на програмата възлиза на 20 000 000 лв. С тях ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Допустими кандидати са всички държавни и общински училища, които се намират на територията на Република България.

Училищата могат да кандидатстват за финансиране на проект за училищен STEM център в две категории:

  • В голямата категория ще бъдат финансирани 50 проекта на стойност до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с 300 или повече ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.
  • В малката категория ще се финансират 100 проекта на стойност до 50 000 лв. Тя е насочена към училища с по-малко от 300 ученици, както и към училища с повече от 300 ученици, в които вече функционира изграден STEM център.

            В рамките на програмата училищата могат да кандидатстват за създаване на различни видове STEM центрове като: център за млади изследователи, център за технологии в креативните индустрии, изследователски лаборатории, технологични работилници, класна стая за креативни дигитални създатели и други. Обучението в центровете ще насърчи учениците да бъдат активни, да учат чрез преживяване, да създават модели и решения на проблеми от реалността, да проявяват творчество и инициативност.

            Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 1 юни 2020 г. 

            При необходимост за подготовката и кандидастването по програмата, общината ще Ви осигури експерт . 

 С уважение,

     ХРИСТО ДОКОВ

Кмет на Община Криводол

 

18-05-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати