select language:     Български English

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ –

СОБСТВЕНИЦИ,  ПОЛЗВАТЕЛИ И НАЕМАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

В ГР. КРИВОДОЛ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето писмо Ви уведомяваме, че като собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти сте длъжни да осигурявате почистването и поддържането на чистотата на тротоарите и/или прилежащите части към имотите, включително от затревяване. Задължението произтича от чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет Криводол, приета с Решение № 278 от 2010 г.

При неизпълнение разпоредбите на Наредба № 1, ще бъдат съставяни актове за нарушение, последвани от наказателни постановления за глоба в размер на 50 (петдесет) лв., съгласно чл. 60, т. 1 от Наредбата.

Ръководство на Община Криводол разчита на Вашето съдействие за поддържане чистотата на града ни и създаване на по-добри условия на живот за всички ни.

 

С уважение,

ХРИСТО ДОКОВ - Кмет Община Криводол

13-05-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати