select language:     Български English

Електроснбдяване

Електроснабдяването на селищата от общината се осигурява от "Енергоснабдяване" - клон Криводол.

Подстанция захранва отделните селища чрез изградената електропроводна мрежа.

Мрежата не е съобразена с потребностите на всички абонати.