select language:     Български English

„ГРИЖА В ДОМА“ Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

          Във връзка със стартиране на дейностите по осигуряване на грижа в дома за населението на община Криводол, чрез мобилно интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома-община Криводол“ - административен договор BG05SFPR002-2.001-0013-С01, по процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027,

 

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ КАКТО СЛЕДВА:

 

  1. Прием на документи от кандидат потребители за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома-община Криводол“;
  2. Прием на документи за желаещи да предоставят мобилни интегрирани социални услуги по проект „Грижа в дома-община Криводол“ позиция „Домашен помощник“;
  3. Прием на документи за желаещи да предоставят мобилни интегрирани здравни услуги по проект „Грижа в дома-община Криводол“ позиция „Медицински специалист“;

 

*Повече подробности и необходимите документи ще откриете на официалният сайта на Община Криводол секция „Социални дейности“  или на следния линк:

https://www.krivodol.com/index.php?lang=bg&x=grizha-v-doma-obshtina-krivodol-administrativen-dogovor-bg05sfpr002-2001-0013-s01

 

Телефон за контакти: 09117/2045 – София Ангелова- Ръководител проект

07-03-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати