select language:     Български English

Услуги


ЦЕНТЪР ЗА  АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Местоположение: в сградата на Община Криводол на адрес ул. "Освобождение" № 13

Работно време: от 08.00 до 17.00 часа /без прекъсване/ всеки работен ден

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време - 17:00 ч., работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повeче от два астрономически часа след обявеното работно време (19:00 ч.)

Телефон за връзка и информация: 0879516531

Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол

Банкова сметка:
Общинска банка – Враца
IBAN: BG67SOMB91308444127444
BIC: SOMBBGSF


Код за административни услуги: 44 80 07

Код за технически услуги: 44 80 01