select language:     Български English

Христо Доков кмет на Община Криводол-поднови автопарка на Домашен социален патронаж чрез закупен нов специализиран автомобил

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ

 

Христо Доков кмет на Община Криводол-поднови автопарка на Домашен социален патронаж чрез закупен нов специализиран автомобил

 

За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от малките населени места на 09.08.2023г.  в община Криводол е осигурен нов специализиран автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж.

Автомобилът е закупен и доставен по проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в община Криводол“.

В началото на годината Община Криводол сключи Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, посредством който, в качеството на бенефициент, общината  закупи новия лекотоварен автомобил. Общият бюджет на горецитираното проектно предложение е в размер на 41 200,00 лв. с включен ДДС

Фонд „Социална закрила“ ще финансира 35 996,44 лв. с включен ДДС

Община Криводол ще финансира 5 203,56 лв. с включен ДДС

Със закупуването и въвеждането в експлоатация на новия специализиран автомобил се цели

  1. Повишаване качеството на предоставяната услуга, създавайки условия за намаляване на разходите за нейната издръжка, чрез закупуването на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна в населените места от община Криводол, в които се ползва услугата;
  2. Оптимизиране графика за доставка на храната по домовете на потребителите;
  3. Подобряване на работната среда и повишаване на мотивацията на обслужващия персонал, предоставящ услугата.
  4. Включените в услугата „Домашен социален патронаж“ лица и  потребителите на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Криводол“, по Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“, ще се осигури навременна доставка на топла храна. Автомобилът ще обслужва над 150 потребители в неравностойно социално положение, които трудно организират своя бит, поради здравословни или възрастови ограничения, живеят в бедност, изпитват тежки материални лишения, поставени са в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

 

10-08-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати