select language:     Български English

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ

 

До 28 ноември 2022 г. собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция. То касае вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

Проверка дали кладенецът е вписан в съответния регистър при предишни кампании можете да направите на телефони 064/885 118 - Басейнова дирекция Дунавски район. Изисква се име на собственика, адрес на кладенеца и УПИ на съответния имот.

За регистрация на водовземно съоръжение  (кладенци, сондажи, каптажи и дренажи), които са предназначени  за задоволяване на собствени потребности (до 10 куб.м. на денонощие) и не са вписани в регистъра, е необходимо да се подаде заявление по образец.

Заявлението се подава по един от следните начини:

• Със заявление по пощата

• Със заявление на гише в център за административно обслужване (на място в Плевен)

• През портал за предоставяне на електронни услуги

 

Адрес на Басейнова дирекция Дунавски район:

гр. Плевен, п.к. 5800

ул. "Чаталджа" № 60

п.кутия 1237

 

            Документ за собственост на имота не се изисква.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

25-10-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати